• Borgar Haugseth er frustrert over at Lyse kan "tilby" kundene 3 måneders ventetid på internett, tv og telefoni. Han valgte i stedet konkurrenten Get, når han snart overtar dette huset på Håbafjell. Pål Christensen

- Slett service av Lyse

Kunder som vil bestille internett, tv og telefoni fra Lyse har i sommer fått beskjed om minst 3 måneders ventetid på installasjon av hjemmesentral. — Slett service, sier Borgar Haugseth på Håbafjell i Sandnes.