Oljeselskap må ta ansvar for gassferjer

De norske oljeselskapene Statoil og Hydro sammen med Lyse Energi må ta ansvaret for, og bære risikoen med, bygging av et anlegg som kan produsere flytende nedkjølt gass, LNG. Denne typen gass er velegnet som drivstoff blant annet i ferjer. Uten tilgang på LNG i Rogaland kan fylket også i denne omgang gå glipp av moderne og miljøvennlige gassdrevne ferjer.