Mork: Høy rente i 10 år til

Økonomiguru Knut Anton Mork tror at renten skal opp 0,5 prosent før jul, og at realrenten forblir høy i nærmere 10 år til.