Mange feil i statlige pensjonsutbetalinger

Nesten 11 prosent av alle nye pensjonister i Statens Pensjonskasse fikk utbetalt feil pensjon i fjor. Et nytt datasystem er trolig årsaken til glippen.