Regjeringen utsetter salget av Kreditkassen-aksjene

Finansdepartementet har bedt Statens Bankinvesteringsfond om å vente med salg av aksjene i Kreditkassen til etter at statsbudsjettet er lagt fram.