• Rangeringer av de ansatte er en fordel for IT-selskaper som lever i en tøff konkurranse. det mener både administrerende direktør Gustav Line (t.h.) og arbeidstagerne Lars Rønningen og Jeanette Engstrøm Øren. Signe Dons

Her sier de ansatte ja til karakterbok

Norske arbeidstagere må tåle at de blir grundig vurdert for jobben de gjør, mener ledere og ansatte i et av IT-firmaene på Fornebu.