• Arthur Pettersen, til høyre, er industrimontør-lærling på verkstedet til Halliburton. Mekaniker og mentor er Leif Jordbræk. Tommy Ellingsen

50 lærlinger sikrer rekruttering

Halliburton har økt antallet lærlinger hvert eneste år. Årsak: De er unge, praksissterke og en skreddersydd ressurs når selskapet trenger nye ansatte.