Løpet lagt for delvis privatisering avStatoil

Veteranene Finn Lied og Thorbjørn Berntsenadvarer mot Statoil— privatisering. Men flertallet i Ap mener atbeslutningen haster.