Tine Norske Meierier med nytt melkekutt

Tine Norske Meierier tar høyde for en nedgang på ytterligere 2 prosent i salget av melk og melkeprodukter neste år.