Mer olje raskere og billigere

Oljeselskapene tar nå i bruk moderne visualiseringsteknologi for å få mer olje ut av reservoarene på kortere tid med større presisjon og mer sikkerhet. Gevinsten kan beløpe seg til milliarder.