Statoil-ledelsen forstår uro

Statoil-ledelsen akter å gjennomføre de 700 stillingskuttene som gjenstår. Men har forståelse for at omorganisering og slankere stab har skapt uro og frustrasjon.