Kontrakt om skipslevering av Snøhvit-gass

Statoil og fem av rettighetshaverne i Snøhvitfeltet har inngått en kontrakt med rederiet Leif Høegh og Mitsui Lines om et skip som skal frakte flytende naturgass fra Melkøya i Finnmark.