• Morten Skjærpe Knarrum fra Nærbø, til venstre, tar sammen med sin kollega Jonas Norheim med seg hele tre prototyper til London: Selfie, en kombinasjon av speil og lampe som virkelig tilfredsstiller brukerens narsissistiske sider, samt det modulbaserte bordet Bit by Bit og LED-lampen Nod. Jonas Haarr Friestad

Rogalandsdesign inntar London

Denne uken setter en liten hær med norske utstillere kurs mot London for å vise fram sine beste arbeider. Lars Beller Fjetland fra Randaberg, Morten Skjærpe Knarrum fra Nærbø og Hanne Kari Ravndal fra Sandnes skal slåss for nye internasjonale gjennombrudd på 100% Norway.