Oljeprisen avgjør

Igjen og igjen har staten vært nødt til å oppjustere anslagene for oljeprisen. Oljemarkedet legger premissene for hele den politiske debatten.