Anklager om sosial dumping

Smertegrensen er nådd på Ekofisk, mener tillitsvalgte i Eurest. De anklager oljeselskapene og forpleinings— selskapene for sosial dumping av ansatte.