Nytt gjenvinningsanlegg risikerer politianmeldelse

Fylkesmannen i Rogaland truer med å politianmelde firmaet Scan Gjenvinning AS, som har overtatt en kontrakt om behandling og gjenvinning av KFK-holdige kuldemøbler, det vil si kasserte kjøleskap og frysebokser, i Jær-regionen.