16.000 elever og lærere skal logge seg på utomhus

Lærere og elever i de videregående skolene i Rogaland skal gjennom Norges største ASP-avtale hente programvare og lagre sine egne datafiler hos Eltele Rogaland.