BP Amoco vil investere for 10 milliarder

BP Amoco øker nå oljeinvesteringene i Nordsjøen med nærmere 10 milliarder kroner. Det største prosjektet er oppjekking eller bygging av nytt senter på Valhall-feltet.