Gåveretorikk om bondeoppgjeret

Rundt tusen sinte bønder frå heile landetdemonstrerte mot jordbruksoppgjeret i Oslo i går. Etterpå utvekslabøndene og landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen gåver.