Kværner rykker ut

Kværners styre og toppledelse vil presentere sitt syn på de sisteforslagene fra Aker Maritime på et åpent møte i Oslo 24. april.