Kraft til 250.000 hus i småbekkar

I bekkar og fossar i Rogaland skjuler det seg heile 2,5 TWh ny kraft som kan byggast ut.