- Egoisme hinsides enhver fornuft

Stein Bredal, som representerer Nopef-ansatte i styret for Statoil,mener Olav Fjell bør takke nei til bonus i år.