- Russland den nye energistormakten

Opec sikret verden stabile oljeleveranser under Irak-krigen, mens Russland blir den nye energistormakten. Norsk oljeproduksjon synker, mens rørgassen øker mest i verden.