Avviser at vedlikeholdskutt førte til brann: – Ikke noen sammenheng

Equinor avviser at brannen på Melkøya i fjor skyldes kutt i vedlikehold. Brannen startet i filtre som ikke var skiftet siden 2015, ifølge en Ptil-rapport.

I september brant det på Equinors anlegg for produksjon av flytende naturgass (LNH) på Melkøya utenfor Hammerfest.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Petroleumstilsynet la torsdag frem en granskingsrapport om den dramatiske brannen på Melkøya-anlegget i Hammerfest i fjor.

Tilsynet pålegger Equinor å fikse opp i fem avvik og tre forbedringspunkter.

Ifølge Ptil startet brannen i luftinntaket til en gassturbin, i forfiltre som ikke var skiftet siden 2015 og var fulle av insekter.

Konserndirektør Irene Rummelhoff i Equinor.

Tilsynet påpeker blant annet at prosedyrer for oppstart av anlegget etter stans ikke ble fulgt, og at selskapet ikke kan dokumentere spesifikke rutiner for inspeksjon av filtre og kriteriene for utskifting (se faktaboks).

Ptil sier også at bemanningen innen teknisk støtte på anlegget har vært så lav at Equinor har hengt etter med å fikse feil.

Bellona mener brannen skyldes kostnadskutt med nåværende konsernsjef Anders Opedal i spissen. Fagforeningene Industri Energi og Safe antyder at utsatt vedlikehold og bemanningsutfordringer kan ha medvirket.

Det avviser Equinors direktør for markedsføring, midtstrøm og prosessering, Irene Rummelhoff.

– Det er ingenting i denne rapporten som tyder på at det er en direkte sammenheng mellom kutt i vedlikehold og brannårsaken, hvis det er det som er antydningen, sier Rummelhoff til E24.

– Avviser Equinor at kostnadskutt og lav bemanning har gått ut over sikkerheten i dette tilfellet?

– I dette tilfellet ser vi ikke noen sammenheng mellom kutt i vedlikehold og brannårsaken, sier hun.

Alvorlige brudd på Equinor-anlegg under brann

Ikke skiftet siden 2015

Ifølge Ptil skal den direkte årsaken til brannen ha vært selvantenning i en type forfiltre hvor det hadde samlet seg opp biomasse, for det meste insekter.

Disse insektene kan ifølge tilsynet ha bidratt til å senke temperaturen som trengs for at filtrene skulle selvantenne, mener tilsynet.

Equinor skiftet tidligere disse filtrene annethvert år, men i 2016 gikk selskapet over til tilstandsbasert skifting av filter, ifølge Ptil. Ifølge granskingen har de aktuelle filtrene ikke vært skiftet ut siden 2015.

«En hyppigere utskifting ville antageligvis medført mindre ansamlinger av biomasse i filtrene, og dermed sannsynligvis også påvirket muligheten for å få en selvantenning under de gitte forholdene på hendelsesdagen», skriver Ptil.

– Vi deler Ptils oppfatning av de direkte årsakene til brannen, det at disse filtrene selvantente. Når du går inn på detaljer som om insekter har påvirket selvantenningstemperaturen så tror jeg vi må avvente vår egen granskingsrapport, sier Rummelhoff.

Tilsyn kalte Equinor-topp inn på teppet etter branner: «Hva gjør dere nå?»

– Vil lese rapporten nøye

Ett av avvikene Ptil påviser i granskingen gjelder ledelse. Tilsynet påpeker at prosedyrene ble ikke fulgt før brannen.

Selskapet skal ha ført hetolje gjennom antiisingspanelene til gassturbinen for å bli kvitt overskuddsvarme. Dette skal igjen ha bidratt til at filtrene tok fyr.

Ifølge Ptil er denne metoden ikke beskrevet i styringsdokumentene for LNG-anlegget.

– Hva tenker du om at dere ikke følger prosedyrene?

– Prosedyrene våre er kjernen i all aktivitet vi gjør. Det er viktig for oss at prosedyrene er gode og at de blir fulgt. Dette vil vi gå inn i. Vi vil lese rapporten nøye, og vi vil iverksette tiltak for å sørge for at vi gjør dette fremover, sier Rummelhoff.

Avvik på lav bemanning

Ptil mener det er et avvik at bemanningen innen teknisk støtte (TPO) på Melkøya har vært lav, og sier at dette har påvirket Equinors evne til å gjennomføre planlagte oppgaver.

«Det er i flere tilfeller rapportert at bemanningen innen TPO har blitt redusert og at avdelingen har hatt utfordringer med å ta unna mengden notifikasjoner som har blitt generert i den daglige driften», skriver Ptil.

«Dette har ført til endring av prioriteringer, utsetting av vedlikehold og modifikasjoner, omklassifisering av kritikalitet på jobber og flytting av sluttdato for jobber», legger tilsynet til.

– Melkøya har slitt med å fikse feil på grunn av lav bemanning. Tar Equinor selvkritikk på dette feltet?

– Denne reduksjonen av personell som Ptil peker på er ikke en villet reduksjon fra vår side. Vi har prøvd å erstatningsrekruttere både internt og eksternt, men vi ser at det har vært krevende. Vi har prøvd å kompensere med personell fra andre landanlegg i denne fasen, sier Rummelhoff.

– Ptil påpeker også tre andre avvik, på risikoanalyser, skifting av filter og beredskapsplan?

– Generelt er svaret mitt at dette skal vi gå grundig inn i, og vi skal love å gi gode svar til Ptil på hvordan vi har tenkt å forbedre oss knyttet til disse avvikene, sier Rummelhoff.

Equinor-topp erkjenner omdømmetap. Her er kriseplanen.

– Det skal ikke skje

Konserndirektøren sier at hun tar Ptil-rapporten og brannen på alvor.

– Jeg tar denne hendelsen veldig alvorlig. Det skal ikke skje at vi får branner på landanleggene våre, det kan vi ikke akseptere. Når det er sagt så er vi veldig glade for at ingen personer kom til skade i brannene på Melkøya og Tjeldbergodden, sier Rummelhoff.

– Vi er også glade for at Ptil-rapporten bekreftet at designet på anlegget vårt og sikkerhetssystemene fungerte, sånn at det var liten sannsynlighet for at brannen skulle spre seg til andre deler av anlegget og utvikle seg til en storbrann. Det er godt å få den bekreftelsen gjennom rapporten i dag, sier hun.

Rummelhoff påpeker at Equinor har tatt flere grep for å bedre sikkerheten etter brannene på Melkøya og metanolanlegget på Tjeldbergodden i fjor høst.

– Vi har satt i gang mange tiltak allerede, sier hun.

Har endret vedlikeholdsstrategi

– Det å skifte fra tidsintervaller til tilstandsbasert utskifting av utstyr har vært gjennomgående på mange anlegg de siste årene. Er det fare for at flere anlegg har latt være å skifte ut utstyr slik at det kan oppstå fare?

– Det kan jeg ikke uttale meg om, sier Rummelhoff.

– Melkøya kan være enestående, men noe spør seg kanskje om denne omleggingen av måten å gjøre vedlikehold på også kan gi fare for at det skal skje flere steder?

– Når vi vurderer vedlikeholdsstrategi gjør vi en grundig risikoanalyse av om det kan skje uhell. Så definerer vi utstyr i ulike kategorier. Noe er sikkerhetskritisk, og noe kan faktisk brukes frem til det ikke lenger virker. Annet utstyr må skiftes med jevne intervaller. I forkant av den klassifiseringen gjør vi grundige risikoanalyser, sier Rummelhoff.

Brann i Equinor-anleggTilsyn bekymret for sveisefeil og utmatting: Fant flere avvik på Johan Castberg-skipetIntern Equinor-gransking av Johan Castberg-skipet: – Burde ha avdekket omfanget av sveisefeil tidligere
Publisert: