Norsk Gardsmat til Rogaland

Norsk Gardsmat flyttar i dag sekretariatetsitt frå Oslo til Stavanger. Prosjektleiar Marit Størseth iGardsmat Rogaland skal leia sekretariatet.