Kraftsommel hos fylkesmannen

LUND: Noen av fylkesmannens byråkrater tar seg god tid på bekostning av andre.