Mobilt strutseslakteri vil også foredle kjøtt

Det Klepp-registrerte mobile strutseslakteriet Edelstruts AS etablerer egen avdeling for skjæring, pakking og foredling av strutsekjøtt på Kvål i Sandnes.