• Konsernsjef Tore Lie fra Otium forklarte seg om lånet for Stavanger tingrett onsdag.

- Ville ikke lånt ut 25 mill. om Fred hadde spurt

Oitum lånte i likhet med flere andre ut 25 millioner kroner til Spring Gruppen i mai 2008. Konsernsjef Tore Lie fra Otium forklarte seg om lånet for Stavanger tingrett tidlig onsdag ettermiddag.