Sjefskifte i First Securities

Administrerende direktør John Høsteland i meglerfirmaet First Securities ASA har bestemt seg for å trekke seg som leder for selskapet. Han avløses av Martin Hagen, som i dag er viseadministrerende direktør.