Færre ruter, flere avganger

Når du skal ta bussen i mai 2002, vil du få kortere ventetid, og bussen vil ta deg raskere til byen. Men du får lengre vei til holdeplassen.