• Modellen er avhengig av nøkkelpersoner som kan guide ansatte gjennom klart definerte roller og arbeidsoppgaver, men de har ikke samme myndighet som en leder ville hatt til å instruere folk om hva de skal gjøre. Colorbox

Mange klarer seg fint uten sjefer

Flere bedrifter innfører flat struktur. — Det foregår en stille revolusjon i arbeidslivet, sier lederekspert.Hvordan ville arbeidsplassen sett ut uten jobbtitler? Det testes ut i USA.