• Etterspørselen etter arbeidskraft vil høyst sannsynlig øke kraftig utover på 2020-tallet fordi vi da får langt flere innbyggere som er over 80 år. Veksten blir særlig sterk innen pleie-og omsorgssektoren, sier Holmøy. Scanpix

Én av tre jobber i helse og omsorg i 2060

Frem mot 2060 dobles antallet som jobber i helsesektoren, mener forsker Erling Holmøy.