Mer vannkraft, naturen går fri

Norsk Hydro øker kraftproduksjonen sin med ett Alta-kraftverk, nesten uten synlige naturinngrep.