Bankene tjener på å somle med rentekutt

Rentenedgangen ble gitt det norske folk to uker før jul, men defleste bankene venter til midten av januar med å levere gavene. Dettjener de til gjengjeld mange millioner kroner på.