Svensker og finner snakker om DBS

Finske Jokka Helkama har vært i Stockholm for å snakke med eierne av Øglænd DBS om en mulig overtakelse.