Streik kan ramme BI-studenters eksamener

BI-ansatte kan bli tatt ut i streik fra onsdag 10 desember.