• Fra Universitetet i Stavanger. Lars Idar Waage

Lønner seg ikke med høyere utdanning

Fagarbeidere tjener mer enn akademikere: En omfattende rapport viser at høyere utdanning er et stort tapsprosjekt på kort sikt. Ansiennitet og arbeidserfaring har langt mer å si når det kommer til lønn.