Gjensidige NOR setter opp renta

Gjensidige NOR hever rentene med inntil 0,5 prosentpoeng.