Flere kvinner på universitetene

Regjeringen går til angrep på gubbeveldet ved universitetene. I statsbudsjettet er det lagt inn 160 nye vitenskapelige stipender og professorater, nesten samtlige øremerket kvinner, melder Adresseavisen.