Oljeselskapene får drive friere

Oljeselskapene får oppfylt ønskene om forenkling og liberalisering på sokkelen. Stortinget skal behandle færre utbyggingssaker.