Samarbeid skal gi bedre beredskap

Aktørene i norsk olje— og gassvirksomhet er i ferd med å etablere et samarbeid for å oppnå bedre bruk av beredskapsressursene på sokkelen.