Mer kontroll av skolene

Nå skal utdannings— direktøren i Rogalandsjekke hvordan skolene drives, og om lærerne følger påbudene iopplæringsloven.