Ny teknologi skal kartlegge fugledød i vindparkene

Kunstig intelligens skal kartlegge fuglelivet i de enorme vindparkene til havs. Målet er å hindre fugledød. Det unge selskapet Spoor har fått både klimafondet Nysnø og energigiganten Ørsted med på laget.

Ved hjelp av smarte kameraer og kunstig intelligens kan fuglelivet i vindparkene overvåkes.
Publisert: Publisert:

Spoor er et ungt, norsk selskap med en teknologi som effektivt kan kartlegge fuglelivet i og rundt vindkraftverk. Tidligere har dette ikke vært mulig. Verdens største vindkraftselskap, danske Ørsted, har engasjert seg i selskapet.

Nå har de tre gründerne i Spoor hentet 24 millioner kroner fra flere ulike investorer, til videreutvikling og vekst.

– Det startet da vi intervjuet aktører som planlegger vindparker til havs. De manglet data og kunnskap om fugler i vindparkene, og savnet effektiv overvåking av fuglelivet, sier Lorea Coronado-Garcia til Aftenbladet. Hun er en av de tre gründerne.

Selskapet har utviklet en unik teknologi som ved bruk av kameraer og kunstig intelligens oppdager fugler på lang avstand. Systemet er i stand til gjenkjenne hvilken type fugl som nærmer seg.

Viktig kartlegging

Ørsted sier i en pressemelding at selskapet ønsker å fremme økt biologisk mangfold i alle sine prosjekter, og at overvåking av fuglelivet i vindparkene derfor er et viktig verktøy.

Det har vært vanskelig å overvåke fuglenes adferd. Derfor benytter vindkraft-industrien i dag føre-var-prinsipper for å hindre fuglekollisjoner i parkene.

Nyere studier tilsier ifølge Ørsted at fuglekollisjoner med vindturbiner er langt færre enn tidligere anslått.

«Spoor-systemet vil kunne styrke denne teorien og etablere håndfaste, statistiske bevis på dette området», skriver Ørsted.

Ni millioner

Klimainvesteringsfondet Nysnø går inn i Spoor med ni millioner kroner. Dermed har Nysnø investert i 16 ulike selskaper. I tillegg kommer investeringer i flere fond.

De tre Spoor-gründerne Lorea Coronado-Garcia, Ask Helseth og Helge Reikerås har fått store aktører med seg i selskapet som skal overvåke fuglelivet rundt vindparkene.

– Det er veldig bra at det kommer nye norske teknologiselskaper som vil fremme omstillingen. Spoor er et framoverlent og spennende ungt selskap med et veldig bra og viktig produkt, sier investeringsanalytiker Guro Skjæveland i Nysnø til Aftenbladet.

Ved siden av Nysnø går Wiski Capital inn på eiersiden i Spoor. Wiski Capital er investeringsselskapet til tech-gründer Øystein R. Skiri og Salmar-arving Gustav Magnar Witzøe.

De tre gründerne i Spoor, som foruten Coronado-Garcia er Helge Reikerås og
Ask Helseth, fortsetter som de største eierne også etter kapitalutvidelsen.

Glad for Ørsted

– Vi er veldig glade for at Ørsted, verdens største havvind-selskap, også er med oss. De investerer to millioner kroner, men det viktigste for oss er partnerskapet og de store mulighetene dette åpner for i framtiden, sier Coronado-Garcia.

Guro Skjæveland i Nysnø er glad for at nye, klimavennlige selskaper vokser fram.

Spoor sin teknologi vil kunne framskynde byggingen av vindparker både til havs og på land ettersom kartleggingen av fuglelivet kan skje mye raskere og grundigere enn tidligere.

– Vi har hatt flere enkeltstående pilotprosjekter. I disse dager er vi i ferd med å få en avtale om å installere systemet vårt i en større vindpark til havs, sier Ask Helseth.

Spoor holder til i Oslo og har i dag 10 medarbeidere fra nesten like mange land.

– Vi skal vokse og jeg håper på en dobling av antall ansatte det neste året.

Bildet er fra Lillgrund Vindmøllepark cirka 10 km utenfor den skånske kysten, sørøst for Øresundsbroen.
Publisert: