Lyse kutter prisgaranti: – Kundene får sjelden mye ut av en sånn tjeneste

I fjor sparte kundene penger på garantien. Første kvartal i år økte Lyse innslagspunktet med 232 prosent, og da var det Lyse som tjente på prisgarantiordningen.

Thomas Iversen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet
Publisert: Publisert:

Prisgarantien fungerte som en forsikring mot høye strømpriser. Den skulle sikre at snittprisen ikke gikk over et bestemt beløp per kilowattime når man hadde spotprisavtale. Avtalen kostet 22 kroner i måneden pluss et påslag på 2 øre per kilowattime.

Siste kvartal i fjor var pristaket 179 øre per kilowattime. I første kvartal i år økte Lyse pristaket til 595 kroner per kilowattime. Nå skroter de hele ordningen. Kommunikasjonssjef i Lyse, Andreas Veggeland, sier de gjør det for kundene.

– De som har hatt garantien i 2021 sparte gode penger på den. I første kvartal 2022 måtte vi derimot sette prisgarantitaket svært høyt på grunn av stor usikkerhet. Vi ønsker ikke at kundene våre skal ha et produkt som ikke gir dem verdi, sier han.

Les også

Forbrukerrådet om prisgarantiar: – Ein bør vera skeptisk

Andreas Veggeland, kommunikasjonssjef i Lyse.

Uforutsigbart marked

Lyse sier at kunder som hadde avtalen i fjor, i snitt sparte 1500 kroner. Første kvartal i år er det Lyse som har tjent pengene. Thomas Iversen i forbrukerrådet er ikke overrasket over at Lyse nå dropper garantien.

– Problemet er at pristaket er blitt satt så høyt, og blitt løftet i takt med prisøkningene, slik at kundene i realiteten sjeldent har fått veldig mye ut av en sånn type tjeneste, sier Iversen.

I utgangspunktet synes Iversen at produkter med pristak godt kunne hatt livets rett. Han begrunner det med at en sånn type avtale gir kundene forutsigbarhet. Det er ikke lenger mulig å gi kundene en slik garanti på grunn av svingningene i markedet mener Lyse.

– For at vi skal kunne sette et pristak som tar høyde for usikkerheten i markedet, må vi sette det veldig høyt. Det er for tiden veldig stor usikkerhet i energimarkedene, blant annet på grunn av konflikten i Ukraina.

Fastpris

Sikringsordningen som kom på plass før nyttår går ut på at når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned, vil staten kompensere en del av regningen. I januar ble dette nivået økt fra 55 til 80 prosent. Nylig ble denne ordningen videreført til mars 2023.

– Ordningen fyller en god del av funksjonen som prisgarantien er ment å ivareta. Den er med på å redusere behovet, sier Veggeland.

Thomas Iversen i forbrukerrådet håper nå at bransjen får på plass en løsning som kan gi forbrukere forutsigbarheten prisgarantien var ment å gi.

– Fastprisinteressen har økt, og kan bli et mer attraktivt produkt fremover. Men det forutsetter at det er gode fastprisavtaler å velge mellom. Slike avtaler trenger ikke slå spotprisen for å gi forutsigbarhet, men det er grenser for hvor høy pris du bør binde deg til, sier han.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum gikk nylig ut og foreslo et skattegrep som skal gi lavere fastpris. Lyse er positive til forslaget.

– Vi er kjempeglade for forslaget. Fastpris er et godt alternativ for de som er opptatt av forutsigbarhet og trygghet, sier Veggeland.

Publisert: