• Rettspraksis viser at dette kravet er strengt overfor arbeidsgiver, skriver en av Aftenbladets juridiske eksperter. Eric Audras

Hva skjer når du er frisk nok til å jobbe bare litt etter sykefravær?

Det er vanskelig å tilrettelegge slik at den ansatte kan arbeide i redusert stilling. Hvor langt går vårt ansvar som arbeidsgiver? Aftenbladets ekspert i Compendia svarer: