Opec: Bygg flere raffinerier

Problemet er ikke mangel på råolje. Men bygg, bygg, bygg flere raffinerier, sier Opec.