- Industriutvikling har gode kår i Norge

Forskningsleder Martin Gjelsvik ved Rogalandsforskning og admini— strerende direktør Terje Vareberg i Sparebank 1-SR-Bank hilser hjem- kjøpet av Trall Nor AS til Jæren og Bryne velkommen.