- Underlig at de ikke tror oss

— Det forundrer meg at folk som ikke selv så hva som skjedde, betviler vår forklaring, sier øyenvitnet fra «Byford Dolphin».