Nervekrig i transportkonflikten - produksjon stanses

Ingen av partene i transportstreiken viser tegn til å ville stoppe den pågående streiken. Ringvirkningene fører blant annet til problemer for produksjonen av ost og smør.