Statoil forsterker livbåtene på Kristin og Veslefrikk